phone ++ 389 (0) 31437333 facebook mail

Вработени

Менаџерски тим

Драган Петковски - генерален менаџер

Дејан Петковски - менаџер за продажба

Сервис, продажба и софтвер

Горан Вељковиќ - сервис

Слободан Кузмановски - сервис

Александар Тасевски - сервис

Јовица Јовановски - сервис

Даниел Митровски - сервис

Маја Ангеловска - продажба

Силвија Стојчевска - продажба

Бојан Кипријановски - софтвер