phone ++ 389 (0) 31437333 facebook mail

Вработени

Менаџерски тим

Драган Петковски - генерален менаџер

Дејан Петковски - менаџер за продажба

Анкица Димовска - економист

Сервис, продажба и софтвер

Горан Вељковиќ - сервис

Слободан Кузмановски - сервис

Мирослав Бојковски- сервис

Александар Тасевски - сервис

Бојан Кипријановски - сервис

Ана Младеновска - продажба

Маја Ангеловска - продажба

Александар Ивановски - софтвер